Försäljning

Sven Algholm
Försäljning

Mobil: +46(0)703-18 91 03
E-mail: sven@firstcargo.se

Mikael Lammer
Försäljning
Tel+46 (0)31-354 20 21
Mobil:+46 (0)703-18 08 89
E-mail: mikael@firstcargo.se

Kristina Bengtsson 
Försäljning
Tel+46 (0)31-354 20 09
Mobil:+46 (0)735 315 501
E-mail: kristina@firstcargo.se