Körförbud

Körförbud i Europa, fokus på de länder vi trafikerar mest

I Europa finns det flera skäl till att införa förbud eller begränsningar för lastbilstrafik. Dessa åtgärder vidtas vanligtvis för att ta itu med olika problem relaterade till säkerhet, miljöpåverkan och trafikledning. 

Observera att de specifika bestämmelserna och körförbuden för lastbilar kan variera mellan europeiska länder och regioner. Det är tillrådligt för lastbilschaufförer och operatörer att hålla sig informerade om lokala transportlagar och restriktioner i varje land de arbetar i. Informationen land för land presenteras endast på engelska.

Karta

Välj ett land för att visa de allmänna körförbudsreglerna eller helgdagarna i det landet.

Map
Norway Albania Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Czechia Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Kosovo Latvia Lithuania Luxem- bourg Moldova Montenegro Netherlands North Macedonia Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland England Scotland Wales Northern Ireland Ireland

Norway

No general driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays in Norway 2024:
01-Jan Sunday New Year's Day
01-Jan Sunday New Year's day
28-Mar Thursday Maudy Thursday
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Sunday Easter
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
17-May Wednesday Constitution Day
09-May Thursday Ascension Day
19-May Sunday Pentecost Sunday
20-May Monday Whit Monday
24-Dec Sunday Christmas eve
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday Second day of Christmas

Source: Office Holidays

Albania

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in Albania, please check here on Office Holidays!

Austria

General rules for Driving bans
Driving ban applies for trucks above 3,5 tonnes on Saturday, Sundays and holidays. Driving ban at night applies to trucks above 7,5 tonnes.

Driving ban Intervals
Saturday
15:00 - 24:00 (->3,5T)
Sundays, Holidays
0:00 – 22:00 (->3,5T)
Night time
22:00 – 05:00 (->7,5T)

Austria public holidays 2024:
01-Jan Monday New Year's Day
06-Jan Saturday Epiphany
01-Apr Wednesday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
01-May Thursday State Holiday
09-May Thursday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday
30-May Thursday Corpus Christi
15-Aug Thursday Assumption Day
26-Oct Saturday National Day
01-Nov Friday All Saints' Day
15-Nov Friday Saint Leopold's Day (Vienna)
08-Dec Sunday Immaculate Conception Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day
31-Dec Sunday New Year's Eve (Not a public holiday)

Belgium

No general driving restrictions on weekends or public holidays noted.

Public Holidays Belgium 2024:

01-Jan Monday New Year's day
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour day
09-May Thursday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday

21-Jul Sunday Independence Day
15-Aug Thursday Assumption day
01-Nov Friday All Saints' Day
11-Nov Monday Armistice Day
25-Dec Wednesday Christmas Day

Bosnia and Herzegovina

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays, please check here on Office Holidays!

Bulgaria

There is no nationwide ban on Sundays or public holidays for international transport. There are, however, some local bans. 

Source: Traffic bans

Public holidays in Bulgaria 2023: please check here on Office holidays!

Croatia

Please check here for Traffic Restriction informations in Croatia!

Source: TrafficBan

Source Public Holidays

Czechia

General driving ban rules
The driving bans affects trucks that is above 7,5tonnes and veichels with a weight over 3,5 tonnes and caring a trailer. Driving ban is on, Sundays, public holidays. Summer period Friday, Saturday, Sunday and public holidays.
Driving ban intervals
Sunday and holidays
13:00-22:00
Driving bans Summer intervals 1st July – 31st August
Friday
17:00-21:00
Saturday
07:00-13:00
Sunday and public holidays
13:00-22:00

Czech Republik Public holidays 2024:
01-Jan Monday Restoration Day of the Independent Czech State
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
08-May Wednesday Liberation Day
05-Jul Friday St Cyril and Methodius Day
06-Jul Saturday Jan Hus Day
28-Sep Saturday St. Wenceslas Day
28-Oct Monday Independent Czechoslovak State Day
17-Nov Sunday Struggle for Freedom and Democracy Day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday  Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day

Denmark

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Denmark 2024:
01-Jan Monday New Year's day
28-Mar Thursday Maundy Thursday
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour day (Certain Companies)
09-May Thursday Ascension Day

19-May Sunday Whitsun

20-May Monday Whit Monday
05-Jun Wednesday Constitution Day, Goverment and banks
24-Dec Tuesday Christmas Eve Day
25-Dec Wednesday Christmas day
26-Dec Thursday Second Day of Christmas

Source: Office Holidays

Estonia

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Estonia 2024:
01-Jan Monday New Year's Day
24-Feb Saturday Independence Day
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-May Wednesday Spring Day
19-may Sunday Whitsun
23-Jun Sunday Victory Day
24-Jun Monday St. John's Day
20-Aug Tuesday Independence Restoration Day
19-Oct Saturday Ethnicity day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday Boxing Day

Finland

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Finland 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
06-Jan Saturday Epiphany
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Second Easter Day
01-May Wednesday Labour day
09-May Thursday Ascension Day

19-May Sunday Whitsun
21-Jun Friday Midsummer Eve
22-Jun Saturday Midsummer Day
02-Nov Saturday All Saints' Day
06-Dec Friday Independence Day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday Second Day of Christmas

France

January 29: Please see our news section for updates on the traffic restrictions in France, due to the agricultural prostests al lover the country. 
General rules for Driving bans
Driving ban affects trucks above 7.5 tonnes on Saturday, Sunday, and holidays.
Driving ban intervals
Saturday and day before holidays
22:00 to 24:00
Sundays and public holidays
0:00 to 22:00.
Public holiday, Saturdays and Sundays before holidays
0:00-24:00
(Additional specific restrictions may apply in certain regions).
Summer intervals
July 15th – August 26th
Saturday
07:00 - 19:00
Söndag
0:00 - 22:00
Public Holidays France 2024:
01-Jan Monday New Year's day
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour day
08-May Wednesday V-E Day
09-May Thursday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday
14-Jul Sunday National Day
15-Aug Thursday Assumption Day
01-Nov Friday All Saints' Day
11-Nov Monday Armistice Day
25-Dec Wednesday Christmas day

Germany

General rules for driving bans
The driving bans affect vehicles above 7.5 tonnes on Sundays, holidays, and during the summer also on Saturdays.
Driving ban Intervals
Sunday and holidays
0:00 – 22:00
Summer intervals
July 1st – August 31st
Saturday 07:00 – 20:00
Sunday 0:00 – 22:00
Public holidays Germany 2024:
01-Jan Monday New Year's day
06-Jan Friday Three King's Day (Baden-Württemberg, Bavaria and, Saxony-Anhalt)
01-Apr Monday Easter Monday
07-Apr Friday Good Friday
01-May Wednesday Labour day
09-May Wednesday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday
03-Oct Thursday National Day
31-Oct Thursday Reformation Day (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Thuringia)
25-Dec Wednesday Christmas day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day

Greece

Heavy goods vehicles with a carrying capacity of over 3,5t: please click here for information on driving bans in the near future!

Source: TrafficBan

For public holidays in Greece, please check here on Office Holidays!

Hungary

General driving ban rules
The ban affects truck above 7,5 tonnes on Saturdays, Sundays, public holidays and the day before public holidays. During the period 4th November - 1st mars, Euro 3 trucks or better, in international traffic, are not affected by the driving bans.
Driving ban intervals
Saturday and day before holidays
22:00-24:00
Sunday and holidays
00:00-22:00
Holiday on Saturday
Start of the holiday: 08:00 to 22:00 the last day, without interruption.
Driving bans during summer
(1st July to 31st August)

Saturday and day before holiday
15:00-24:00
Sunday and holidays
00:00-22:00
Holiday on Friday or Saturday
Start of the holiday: 08:00 to 22:00 the last day, without interruption.

Public holidays Hungary 2024:
01-Jan Monday New Year's Day
15-Mar Friday Revolution Day
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
19-May Sunday Pentecost Sunday
20-May Monday Pentecost Monday
20-Aug Tuesday Saint Stephen's Day
23-Oct Wednesday Republic Day
01-Nov Friday All Saints' Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday Second Day of Christmas

Italy

General rules for Driving bans
The ban affects trucks above 7,5 tonnes. (Extended retrictions for vehicles transporting dangerous goods class 1-7).


Driving ban Intervals
Sundays 09:00-22:00
Holidays: 07:00-22:00

Summer period June - September intervals:
Saturday July - August: 08:00 – 16:00
Sundays, holidays June - September: 07:00 – 22:00

Public holidays Italy 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
06-Jan Saturday La Befana
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
25-Apr Thursday Liberation Day
01-May Wednesday Labour Day
02-Jun Sunday Republic Day
15-Aug Thursday Ferragosto (Assumption Day)
01-Nov Friday All Saints' Day
08-Dec Sunday Immaculate Conception Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day

Kosovo

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

For public holidays in Kosovo, please check here on Office Holidays!

Latvia

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Latvia 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
04-May Saturday Declaration of Independence Day
05-May Friday Declaration of Independence Day (bridge day)
23-Jun Sunday Midsummer Eve
24-Jun Monday Jāņi (St. John´s Day)
18-Nov Monday National Day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday Second day of Christmas
31-Dec Tuesday New Year's Eve

Lithuania

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Lithuania 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
16-Feb Friday Restoration of the State Day
11-Mar Monday Restoration of Independence Day
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
24-Jun Monday St. John's Day
06-Jul Saturday Anniversary of the Coronation of King Mindaugas
15-Aug Thursday Assumption Day
01-Nov Friday All Saints' Day
02-Nov Saturday All Souls' Day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thurday Second day of Christmas

Source holidays

Luxem- bourg

Driving ban rules for trucks in transit heading to France or Germany
The driving bans applies only to trucks in transit heading to Germany and France and weighs above 7,5 tonnes, with our with out trailer.
The ban is in effect on Saturdays Sundays and holidays.
Interval in transit to France
Saturday day before holiday
21:30-24:00
Sundays and holidays
0:00 - 21:45
Interval in transit to Germany
Saturday, day before holiday
23:30-24:00
Sunday and holidays
0:00-21:45
Summer intervals in France and Germany July 1st - August 31st
Note: During the summer months (July 1st - August 31st), temporary changes to driving bans are in effect in France and Germany. Stricter limitations apply to trucks on Saturdays and the eve of holidays during this period.
Public holidays affected by the driving ban 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
29-Mar Friday Good Friday (Germany)
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
08-May Wednesday VE Day (France)
09-May Thursday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday
30-May Thursday Corpus Christi (Germany)
14-Jul Sunday Bastille Day(France)
15-Aug Thursday Assumption Day
03-Oct Thursday National day(Germany)
01-Nov Friday All Saints' Day
11-Nov Monday Armistice Day(France)
25-Dec Wedensday Christmas Day
26-Dec Thursday Boxing Day(Germany)
Public holidays Luxembourg 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
09-May Thursday Europe Day/Ascension Day
20-May Monday Whit Monday
23-Jun Sunday National Day
15-Aug Thursday Assumption Day
01-Nov Friday All Saints' Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day

Source rules and restrictions: trafficban
Source holidays

Moldova

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: Trafficban.com

Public holidays in Moldova: please check here on Office holidays!

Montenegro

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in Montenegro, please check here on Office Holidays!

Netherlands

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Netherlands 2024:

01-Jan Monday New Year's day
29-Mar Friday Good Friday(Public Sector, Banks)
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
27-Apr Saturday King's Birthday
05-May Sunday Liberation Day(Public sector, Schools)
09-May Thursday Ascension Day
19-May Sunday Pentecost Sunday
20-May Monday Whit Monday
25-Dec Wedensday Christmas day
26-Dec Thursday Second day of Christmas

North Macedonia

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in North Makedonia, please check here on Office Holidays!

Poland

General rules for Driving bans
The driving ban affects trucks above 12 tonnes, on public holidays and the day before some of the holidays.

Driving ban Intervals

Holidays
08:00 – 22:00
Day before holidays
18:00-22:00

Summer intervals 30 june - 27 august 2023:
Friday
18:00-22:00
Saturday
08:00-14:00
Söndag
08:00-22:00

Public holidays Poland 2024:
01-Jan Monday New Year's day
06-Jan Saturday Epiphany
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Easter Sunday
01-Apr Manday Easter Monday
01-May Wedensday Labour day
03-May Friday Constitution Day
19-May Sunday Whitsun
20-May Monday Whit Monday
30-May Thursday Corpus Christi
15-Aug Thursday Assumption Day
01-Nov Friday All Saint´s Day
25-Dec Wednesday Christmas day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day
Source rules and intervals: trafficban.com
Source holidays

Portugal

No general driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays Portugal 2024:
01-Jan Monday New Year's day
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
25-Apr Thursday Freedom Day
01-May Wednesday Labour Day
30-May Thursday Corpus Christi
10-Jun Monday Portugal day
15-Aug Thursday Assumption Day
05-Oct Saturday Republic Day
01-Nov Friday All Saints' Day
01-Dec Sunday Independence Day Portugal
08-Dec Sunday Immaculate Conception Day
25-Dec Wednesday Christmas day

Romania

Romania has summer traffic restrictions, please check here on Trafficban for details!

Public holidays in Romania 2023: please check here on Office Holidays for info!

Slovakia

General rules for Driving bans
The ban affects truck above 7,5 tonnes on Sundays, public holidays. During the summer period also Saturday.
Driving ban Intervals
Sunday and holidays
00:00 – 22:00
Summer intervals
1st July - 31st august

Saturday
07:00 – 19:00
Sundayand holidays
00:00 – 22:00
Public holidays Slovakia 2024:
01-Jan Monday Day of the Establishment of the Slovak Republic
06-Jan Saturday Three Kings' Day/Epiphany
29-Mar Friday Good Friday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wednesday Labour Day
08-May Wednesday Day of victory over fascism
05-Jul Friday St Cyril and Methodius Day
29-Aug Thursday Slovak National Uprising Day
01-Sep Sunday Constitution Day
15-Sep Sunday Day of Our Lady of Sorrows
01-Nov Friday All Saints' Day
17-Nov Sunday Day of Freedom and Democracy
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day

Slovenia

- On Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00,
- On Good Friday from 14:00 to 22:00,

SUMMER RESTRICTIONS:
- from the last June weekend to the first September weekend: (on Saturdays from 8:00 to 13:00 and on Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00),
- on the distances mentioned in points 11, 12, 13, 14 and 22 (on Saturdays from 06:00 to 16:00 and on Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00).


Note:❗ Transit freight transit between the Zadobrova and Koseze intersections on the Ljubljana Northern Ring Road H3 in both directions is prohibited until the end of August.

---

Public holidays Slovenia 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
02-Jan Tuesday New Year's Holiday
08-Feb Thursday Prešeren Day
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
27-Apr Saturday Resistance Day
01-May Wednesday May Day
02-May Thursday May Day Holiday
19-May Sunday Whit Sunday
25-Jun Tuesday Statehood Day
15-Aug Thursday Assumption Day
31-Oct Thursday Reformation Day
01-Nov Friday All Saints´Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday Independence and Unity Day

Sources: TrafficBan 

Public holidays

Spanien

No driving restrictions on weekends or public holidays.
There are no general driving bans for trucks. There are regional restrictions and restrictions concering ADR goods. Please refer to the source below for more information.


Public Holidays Spain 2024:
01-Jan Monday New Year's day
06-Jan Saturday Epiphany
29-Mar Friday Good Friday
01-May Wednesday Labour day
15-Aug Thursday Assumption Day
12-Oct Saturday Hispanic Day
01-Nov Friday All Saints' Day
06-Dec Friday Constitution Day
08-Dec Friday Immaculate Conception Day
25-Dec Wednesday Christmas Day

Sweden

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays in Sweden 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
06-Jan Saturday Epiphany
29-Mar Friday Good Friday
31-Mar Sunday Easter Sunday
01-Apr Monday Easter Monday
01-May Wedensday Labour day
09-May Thursday Ascension Day
06-Jun Thursday National Day
21-Jun Friday Midsummer Eve
22-Jun Saturday Midsummer Day
02-Nov Saturday All Saints' Day
24-Dec Tuesday Christmas Eve
25-Dec Wednesday Christmas day
26-Dec Thursday Second Day of Christmas
31-Dec Tuesday New year's Eve

Source Public Holidays

Switzerland

General rules for Driving bans
Driving ban affects for trucks above 3,5 tonnes on Sundays, holidays and at night time. Some holidays are regional and driving ban is only in effect in those Cantons wich celebrate the holiday.


Driving ban Intervals
Sundays – Holidays from
0:00 – 24:00
Night time
22:00 – 05:00

Public holidays in Switzerland 2024:

01-Jan Monday New Year's Day
29-Mar Friday Good Friday(Regional)
01-Apr Saturday Easter Monday(Regional)
09-May Thursday Ascension Day
20-May Monday Whit Monday(Regional)
01-Aug Thursday National Day
25-Dec Wednesday Christmas Day
26-Dec Thursday St. Stephen's Day (Most Cantons)

England

For detailed information on driving bans in the UK, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in the UK 2024: please check here on Office holidays!

Scotland

For detailed information on driving bans in Scotland and the UK, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in Scotland and the UK 2024: please check here on Office holidays!

Wales

For detailed information on driving bans in Wales and the UK, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in Wales and the UK 2024: please check here on Office holidays!

Northern Ireland

For detailed information on driving bans in Ireland, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in Ireland 2024: please check here on Office holidays!

Ireland

For detailed information on driving bans in Ireland, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in Ireland 2024: please check here on Office holidays!