Körförbud

Körförbud i Europa, fokus på de länder vi trafikerar mest

I Europa finns det flera skäl till att införa förbud eller begränsningar för lastbilstrafik. Dessa åtgärder vidtas vanligtvis för att ta itu med olika problem relaterade till säkerhet, miljöpåverkan och trafikledning. 

Observera att de specifika bestämmelserna och körförbuden för lastbilar kan variera mellan europeiska länder och regioner. Det är tillrådligt för lastbilschaufförer och operatörer att hålla sig informerade om lokala transportlagar och restriktioner i varje land de arbetar i. Informationen land för land presenteras endast på engelska.

Karta

Välj ett land för att visa de allmänna körförbudsreglerna eller helgdagarna i det landet.

Map
Norway Albania Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Czechia Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Kosovo Latvia Lithuania Luxem- bourg Moldova Montenegro Netherlands North Macedonia Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland England Scotland Wales Northern Ireland Ireland

Norway

No general driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays in Norway 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
01-Jan Sunday New Year's day
06-Apr Thursday Maudy Thursday
07-Apr Friday Good Friday
09-Apr Sunday Easter
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
17-May Wednesday Constitution Day
18-May Thursday Ascension Day
28-May Sunday Pentecost Sunday
29-May Monday Whit Monday
24-Dec Sunday Christmas eve
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday Second day of Christmas

Source: Office Holidays

Albania

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in Albania, please check here on Office Holidays!

Austria

General rules for Driving bans
Driving ban applies for trucks above 3,5 tonnes on Saturday, Sundays and holidays. Driving ban at night applies to trucks above 7,5 tonnes.

Driving ban Intervals
Saturday
15:00 - 24:00 (->3,5T)
Sundays, Holidays
0:00 – 22:00 (->3,5T)
Night time
22:00 – 05:00 (->7,5T)

Switzerland public holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
06-Jan Friday Epiphany
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
08-Jun Thursday Corpus Christi
15-Aug Tuesday Assumption Day
24-Sep Sunday Saint Rupert's Day (Regional)
26-Oct Thursday National Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
15-Nov Wednesday Saint Leopold's Day (Vienna)
08-Dec Friday Immaculate Conception Day
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day
31-Dec Sunday New Year's Eve (Not a public holiday)

Belgium

No general driving restrictions on weekends or public holidays noted.

Public Holidays 2023:


01-Jan Sunday New Year's day
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Pentecost Monday
21-Jul Friday independence Day
15-Aug Tuesday Assumption day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
11-Nov Saturday Armistice Day
25-Dec Monday Christmas Day
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Second Day of Christmas
Source: Office Holidays

Bosnia and Herzegovina

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays, please check here on Office Holidays!

Bulgaria

There is no nationwide ban on Sundays or public holidays for international transport. There are, however, some local bans. 

Source: Traffic bans

Public holidays in Bulgaria 2023: please check here on Office holidays!

Croatia

Please check here for Traffic Restriction informations in Croatia!

Source: TrafficBan

Czechia

General driving ban rules
The driving bans affects trucks that is above 7,5tonnes and veichels with a weight over 3,5 tonnes and caring a trailer. Driving ban is on, Sundays, public holidays. Summer period Friday, Saturday, Sunday and public holidays.
Driving ban intervals
Sunday and holidays
13:00-22:00
Driving bans Summer intervals 1st July – 31st August
Friday
17:00-21:00
Saturday
07:00-13:00
Sunday and public holidays
13:00-22:00

Czech Republik Public holidays 2023
01-Jan Sunday Restoration Day of the Independent Czech State
07-Apr Friday Good Friday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
08-May Monday Liberation Day
05-Jul Wednesday St Cyril and Methodius Day
06-Jul Thursday Jan Hus Day
28-Sep Thursday St. Wenceslas Day
28-Oct Saturday Independent Czechoslovak State Day
17-Nov Friday Struggle for Freedom and Democracy Day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day

Denmark

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's day
08-Mar Wednesday Maundy Thursday
07-Apr Friday Good Friday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour day (Certain Companies)
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
05-Jun Monday Constitution Day, Goverment and banks
24-Dec Sunday Christmas Eve Day
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Second Day of Christmas

Source: Office Holidays

Estonia

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
24-Feb Friday Independence Day
07-Apr Friday Good Friday
09-Apr Sunday Easter Sunday
01-May Monday Spring Day
28-May Sunday Pentecost Sunday
23-Jun Friday Victory Day
24-Jun Saturday St. John's Day
20-Aug Sunday Independence Restoration Day
21-Oct Saturday Ethnicity day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Boxing Day
Source: Office Holidays

Finland

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:


01-Jan Sunday New Year's Day
06-Jan Friday Epiphany
07-Apr Friday Good Friday
10-Apr Monday Second Easter Day
01-May Monday Labour day
18-May Thursday Ascension Day
23-Jun Friday Midsummer Eve
24-Jun Saturday Midsummer Day
04-Nov Saturday All Saints' Day
06-Dec Wednesday Independence Day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Second Day of Christmas
Source: Office Holidays

France

General rules for Driving bans
Driving ban affects trucks above 7.5 tonnes on Saturday, Sunday, and holidays.
Driving ban intervals
Saturday and day before holidays
22:00 to 24:00
Sundays and public holidays
0:00 to 22:00.
Public holiday, Saturdays and Sundays before holidays
0:00-24:00
(Additional specific restrictions may apply in certain regions).
Summer intervals
July 15th – August 26th
Saturday
07:00 - 19:00
Söndag
0:00 - 22:00
France Public Holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's day
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour day
08-May Monday V-E Day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
06-Jun Tuesday National Day
23-Jun Friday Midsummer Eve
24-Jun Saturday Midsummer Day
14-Jul Friday National Day
15-Aug Tuesday Assumption Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
11-Nov Saturday Armistice Day
25-Dec Monday Christmas day

Germany

General rules for driving bans
The driving bans affect vehicles above 7.5 tonnes on Sundays, holidays, and during the summer also on Saturdays.
Driving ban Intervals
Sunday and holidays
0:00 – 22:00
Summer intervals
July 1st – August 31st
Saturday 07:00 – 20:00
Sunday 0:00 – 22:00
Germany public holidays 2023
01-Jan Sunday New Year's day
06-Jan Friday Three King's Day
07-Apr Friday Good Friday
01-May Monday Labour day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
03-Oct Tuesday National Day
31-Oct Tuesday Reformation Day
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day

Greece

Heavy goods vehicles with a carrying capacity of over 3,5t: please click here for information on driving bans in the near future!

Source: TrafficBan

For public holidays in Greece, please check here on Office Holidays!

Hungary

General driving ban rules
The ban affects truck above 7,5 tonnes on Saturdays, Sundays, public holidays and the day before public holidays. During the period 4th November - 1st mars, Euro 3 trucks or better, in international traffic, are not affected by the driving bans.
Driving ban intervals
Saturday and day before holidays
22:00-24:00
Sunday and holidays
00:00-22:00
Holiday on Saturday
Start of the holiday: 08:00 to 22:00 the last day, without interruption.
Driving bans during summer
(1st July to 31st August)

Saturday and day before holiday
15:00-24:00
Sunday and holidays
00:00-22:00
Holiday on Friday or Saturday
Start of the holiday: 08:00 to 22:00 the last day, without interruption.

Hungary Public holidays 2023
01-Jan Sunday New Year's Day
15-Mar Wednesday Revolution Day
07-Apr Friday Good Friday
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
28-May Sunday Pentecost Sunday
29-May Monday Pentecost Monday
20-Aug Sunday Saint Stephen's Day
23-Oct Monday Republic Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Second Day of Christmas

Italy

General rules for Driving bans
The ban affects trucks above 7,5 tonnes. (Extended retrictions for vehicles transporting dangerous goods class 1-7).


Driving ban Intervals
Sundays 09:00-22:00
Holidays: 07:00-22:00

Summer period June - September intervals:
Saturday July - August: 08:00 – 16:00
Sundays, holidays June - September: 07:00 – 22:00

Italy public holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
06-Jan Friday La Befana
09-Apr Sunday Easter
10-Apr Monday Easter Monday
25-Apr Tuesday Liberation Day
01-May Monday Labour Day
02-Jun Friday Republic Day
15-Aug Tuesday Ferragosto
01-Nov Wednesday All Saints' Day
08-Dec Friday Immaculate Conception Day
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day

Kosovo

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

For public holidays in Kosovo, please check here on Office Holidays!

Latvia

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:

01-Jan Sunday New Year's Day
07-Apr Friday Good Friday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
04-May Thursday Declaration of Independence Day
05-May Friday Declaration of Independence Day (bridge day)
29-May Monday Day of the Bronze Medal Win
23-Jun Friday Midsummer Eve
24-Jun Saturday Jāņi
18-Nov Saturday National Day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Second day of Christmas
31-Dec Sunday New Year's Eve

Lithuania

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:


01-Jan Sunday New Year's Day
16-Feb Thursday Restoration of the State Day
11-Mar Saturday Restoration of Independence Day
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
07-May Sunday Mother's Day
04-Jun Sunday Father's Day
24-Jun Saturday St. John's Day
06-Jul Thursday Anniversary of the Coronation of King Mindaugas
15-Aug Tuesday Assumption Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
02-Nov Thursday All Souls' Day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Second day of Christmas

Source holidays

Luxem- bourg

Driving ban rules for trucks in transit heading to France or Germany
The driving bans applies only to trucks in transit heading to Germany and France and weighs above 7,5 tonnes, with our with out trailer.
The ban is in effect on Saturdays Sundays and holidays.
Interval in transit to France
Saturday day before holiday
21:30-24:00
Sundays and holidays
0:00 - 21:45
Interval in transit to Germany
Saturday, day before holiday
23:30-24:00
Sunday and holidays
0:00-21:45
Summer intervals in France and Germany July 1st - August 31st
Note: During the summer months (July 1st - August 31st), temporary changes to driving bans are in effect in France and Germany. Stricter limitations apply to trucks on Saturdays and the eve of holidays during this period.
Public holidays affected by the driving ban 2023:

01-Jan Sunday New Year's Day
07-Apr Friday Good Friday (Germany)
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
08-May Monday VE Day (France)
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
08-Jun Thursday Corpus Christi (Germany)
14-Jul Friday Bastille Day(France)
15-Aug Tuesday Assumption Day
03-Oct Tuesday National day(Germany)
01-Nov Wednesday All Saints' Day
11-Nov Saturday Armistice Day(France)
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Boxing Day(Germany)
Public holidays Luxembourg

01-Jan Sunday New Year's Day
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
09-May Tuesday Europe Day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
23-Jun Friday National Day
15-Aug Tuesday Assumption Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day

Source rules and restrictions
Source holidays

Moldova

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: Trafficban.com

Public holidays in Moldova: please check here on Office holidays!

Montenegro

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in Montenegro, please check here on Office Holidays!

Netherlands

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays 2023:


01-Jan Sunday New Year's day
07-Apr Friday Good Friday(Public Sector, Banks)
09-Apr Sunday Easter
10-Apr Monday Easter Monday
27-Apr Thursday King's Birthday
05-May Friday Liberation Day(Public sector, Schools)
18-May Thursday Ascension Day
28-May Sunday Pentecost Sunday
29-May Monday Whit Monday
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday Second day of Christmas
Source: Office Holidays

North Macedonia

The country has not imposed any restrictions in the international heavy traffic.

Source: TrafficBan

For public holidays in North Makedonia, please check here on Office Holidays!

Poland

General rules for Driving bans
The driving ban affects trucks above 12 tonnes, on public holidays and the day before some of the holidays.

Driving ban Intervals

Holidays
08:00 – 22:00
Day before holidays
18:00-22:00

Summer intervals 30 june - 27 august 2023.
Friday
18:00-22:00
Saturday
08:00-14:00
Söndag
08:00-22:00

Poland -  public holidays 2023:


01-Jan Sunday New Year's day
06-Jan Friday Three King's Day
07-Apr Friday Good Friday
01-May Monday Labour day
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday
03-Oct Tuesday National Day
31-Oct Tuesday Reformation Day
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day
Source rules and intervals
Source holidays

Portugal

No general driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays in Portugal 2023:
01-Jan Sunday New Year's day
07-Apr Friday Good Friday
09-Apr Sunday Easter
25-Apr Tuesday Freedom Day
01-May Monday Labour Day
08-Jun Thursday Corpus Christi
10-Jun Saturday Portugal day
15-Aug Tuesday Assumption Day
05-Oct Thursday Republic Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
08-Dec Friday Immaculate Conception Day
25-Dec Monday Christmas day
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Second Day of Christmas

Romania

Romania has summer traffic restrictions, please check here on Trafficban for details!

Public holidays in Romania 2023: please check here on Office Holidays for info!

Slovakia

General rules for Driving bans
The ban affects truck above 7,5 tonnes on Sundays, public holidays. During the summer period also Saturday.
Driving ban Intervals
Sunday and holidays
00:00 – 22:00
Summer intervals
1st July - 31st august

Saturday
07:00 – 19:00
Sundayand holidays
00:00 – 22:00

Slovak public holidays 2023

01-Jan Sunday Day of the Establishment of the Slovak Republic
06-Jan Friday Three Kings' Day
07-Apr Friday Good Friday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour Day
08-May Monday Day of victory over fascism
05-Jul Wednesday St Cyril and Methodius Day
29-Aug Tuesday Slovak National Uprising Day
01-Sep Friday Constitution Day
15-Sep Friday Day of Our Lady of Sorrows
01-Nov Wednesday All Saints' Day
17-Nov Friday Day of Freedom and Democracy
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day

Slovenia

- On Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00,
- On Good Friday from 14:00 to 22:00,

SUMMER RESTRICTIONS:
- from the last June weekend to the first September weekend: (on Saturdays from 8:00 to 13:00 and on Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00),
- on the distances mentioned in points 11, 12, 13, 14 and 22 (on Saturdays from 06:00 to 16:00 and on Sundays, public holidays and non-working days from 8:00 to 22:00).


Note:❗ Transit freight transit between the Zadobrova and Koseze intersections on the Ljubljana Northern Ring Road H3 in both directions is prohibited until the end of August.

---

Public holidays in Slovenia 2023:

01-Jan Sunday New Year's Day
02-Jan Monday New Year's Holiday
08-Feb Wednesday Prešeren Day
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
27-Apr Thursday Resistance Day
01-May Monday May Day
02-May Tuesday May Day Holiday
28-May Sunday Whit Sunday
25-Jun Sunday Statehood Day
15-Aug Tuesday Assumption Day
31-Oct Tuesday Reformation Day
01-Nov Wednesday Day of Remembrance of the Dead
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday Independence and Unity Day

Sources: TrafficBan and Officeholidays

Spanien

No driving restrictions on weekends or public holidays.
There are no general driving bans for trucks. There are regional restrictions and restrictions concering ADR goods. Please refer to the source below for more information.

Public Holidays 2023:

01-Jan Sunday New Year's day
06-Jan Friday Epiphany
07-Apr Friday Good Friday
01-May Monday Labour day
15-Aug Tuesday Assumption Day
12-Oct Thursday Hispanic Day
01-Nov Wednesday All Saints' Day
06-Dec Wednesday Constitution Day
08-Dec Friday Imaculate Conception Day
25-Dec Monday Christmas Day

Sweden

No driving restrictions on weekends or public holidays.

Public Holidays in Sweden 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
01-Jan Sunday New Year's day
06-Jan Friday Epiphany
07-Apr Friday Good Friday
09-Apr Sunday Easter Sunday
10-Apr Monday Easter Monday
01-May Monday Labour day
18-May Thursday Ascension Day
06-Jun Tuesday National Day
23-Jun Friday Midsummer Eve
24-Jun Saturday Midsummer Day
04-Nov Saturday All Saints' Day
24-Dec Sunday Christmas Eve
25-Dec Monday Christmas day
26-Dec Tuesday Second Day of Christmas
31-Dec Sunday New year's Eve

Source: Office Holidays

Switzerland

General rules for Driving bans
Driving ban affects for trucks above 3,5 tonnes on Sundays, holidays and at night time. Some holidays are regional and driving ban is only in effect in those Cantons wich celebrate the holiday.


Driving ban Intervals
Sundays – Holidays from
0:00 – 24:00
Night time
22:00 – 05:00

Switzerland public holidays 2023:
01-Jan Sunday New Year's Day
07-Apr Friday Good Friday(Regional)
10-Apr Saturday Easter Monday(Regional)
18-May Thursday Ascension Day
29-May Monday Whit Monday(Regional)
01-Aug Tuesday National Day
25-Dec Monday Christmas Day
26-Dec Tuesday St. Stephen's Day (Most Cantons)

England

For detailed information on driving bans in the UK, please check here on Trafficban!

Puplic holidays in the UK 2023: please check here on Office holidays!

Scotland

Wales

Northern Ireland

Ireland