Vi minskar vår klimatpåverkan

Reducing our impact. Now.

Atmosfären känner inga landsgränser. Om du minskar ditt eget utsläpp eller någon annans gör ingen skillnad för klimatet. Det viktigaste är additionalitet. Att du gör något som inte annars skulle ha skett.

Vi vill minska vår påverkan inom vår värdekedja. Och den påverkan finns i Scope 3. För att få ut mesta möjliga effekt för investeringen har vi valt utsläppsminskning i uppströms bränsleproduktion, certifierad av tredjepartsaktörer och garanterat att minska utsläpp genom ny teknik. På så sätt omvandlas läckande växthusgaser vid oljekällor till elektricitet och energi för oljeriggen, för närvarande i Indonesien. Tidigare brändes de läckande gaserna genom fackling eller lämnades att läcka upp i atmosfären.

Eftersom våra långväga vägtransporter inte kan konverteras till el eller biodiesel för närvarande, har vi beslutat att investera i den globala miljön just nu, istället för att vänta på en framtida lösning.