Kundtjänst

Tjänster du kan lita på

Om du har ett klagomål, kontakta omedelbart den person som är ansvarig för din försändelse hos oss (se under din transport på den här webbplatsen). Vår ambition är att skyndsamt lösa varje klagomål så att båda parter blir nöjda.
Allt och alla företag är föremål för NSAB: