Categories: Sustainability

Helen

Dela artikeln
Skog_CO2

EU-länderna har beslutat att unionen ska vara klimatneutral till 2050. Fram till 2030 ska klimatutsläppen och energiförbrukningen minska samtidigt som andelen förnybar energi och upptaget av växthusgaser ska öka.

Den 1 januari 2018 infördes den så kallade reduktionsplikten i Sverige – sju partier i Sveriges riksdag röstade ja till att öka inblandningen av biobränslen i diesel och bensin – till 30,5 % på diesel och 7,8 % på bensin. (Jämfört med EU:s miniminivå som är 6 % för både diesel och bensin).

År 2022 hade Sverige minskat sina utsläpp inom ESR – sektorer som transport och jordbruk – preliminärt med 35,7 procent sedan 2005, vilket är den största minskningen i EU, se diagram 1 nedan. Det kan också jämföras med EU-genomsnittet under samma period av en preliminär minskning på 14,8 procent.

Reduktionsplikten är en viktig pusselbit i 2030-målet: ”Enligt etappmålet för inrikestransporter (exkl. inrikesflyg) ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har hittills minskat med 34 procent jämfört med 2010 och behöver i framtiden minska med knappt en miljon ton per år i snitt för att 2030-målet ska kunna nås.”

The Swedish government has announced a new policy that increases greenhouse gas emissions and states that Sweden’s ESR target 2030 “Not achieved”.

Regeringen har aviserat en ny policy som ökar utsläppen av växthusgaser och slår snabbt att Sveriges ESR-mål 2030 ”Inte uppnått”.

Källa: Europaportalen med flera