Categories: Sustainability

Helen

Dela artikeln
230910 HK matfestival Biskopsgården

Arbetet med social hållbarhet och inkludering är en uppgift som kräver samverkan mellan näringslivet, det offentliga och civilsamhället. First Cargo Sweden AB är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren och stöttar deras projekt i Biskopsgården i Göteborg, ett område som finns på polisen lista över särskilt utsatta områden. Målet är att näringslivet går samman och skapar en positiv samhällsförändring. Fler och fler företag ansluter sig till satsningen, och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Genom att arbeta med flera aspekter av barn och ungas vardag vill vi åstadkomma långsiktig förändring. Barn ska kunna känna sig trygga i att mamma och/eller pappa går till jobbet och tar ansvar för familjens ekonomi, medan man i skolan måste ges förutsättningar att känna sig mätta och trygga. En del av det kan vara studiestöd, frukostar innan skoldagen och fritidsaktiviteter efter skoldagen.

HK, Christoffer Sundén”Ta till exempel idrottsaktiviteter”, säger Christoffer Sundén – projektledare för initiativet på Handelskammaren. ”De första åren är det gratis för barnen. Men när de kommer upp i 12-årsåldern börjar aktiviteterna kosta pengar, och då ser man också att många slutar. Detta är väldigt olyckligt, för det är ofta vid samma ålder många barn dras in i gängmiljöer. Tillsammans med de lokala skolorna och sporthallarna m fl, söker vi i projektet lösningar för att låta ungdomarna fortsätta med sina sporter, utan att ekonomin sätter stopp.”

”Många vill göra något, ingen kan göra allt. Där började vår problemformulering när näringslivets aktörer en efter en kontaktade oss och ville veta vad som går att göra för att arbeta mot otryggheten och för inkluderingen i vårt samhälle.”

”Vi ville veta hur näringslivet faktiskt kan hjälpa till och tog då på oss att samla och leda projekt som bidrar till att skapa en bättre stad för fler”, säger Christoffer.

”Detta har lett till att vi idag arbetar med bland annat polisen, Göteborgs stad, engagerade företag, föreningsliv och fackliga organisationer.”

Ett av de engagerade företagen är alltså First Cargo AB. Vi är glada och stolta över att vara en del av det här viktiga arbetet.

Mål med arbetet fram till 2024:

  • • 100 nya jobb för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, med fokus på unga vuxna och föräldrar.
  • • Implementera Mathivation på alla högstadieskolor i Biskopsgården för att inspirera elever att engagera sig i matematik och programmering.
  • • 100 utbildade ledare och 5 föreningar som genomgått verksamhetsutbildning, för att föreningar ska få ett ökat engagemang och högre deltagarantal.
  • • Nya mötesplatser ska sättas upp i form av en årlig matfestival och lördagsaktiviteter i Sjumilahallen.
  • • Öka den upplevda tryggheten bland de boende i Biskopsgården och i eventuellt andra platser där initiativet är aktivt.

 

Bilden överst:

"En annan trygghetsfaktor är att möta sina grannar, och andra som bor och verkar i samma område. Det är alltid lättare att engagera sig om man är flera. Som en del i detta anordnade vi den 10 september, tillsammans med Bo Bra i Biskopsgården och Göteborg & co, en matfestival som besöktes av över 4000 personer. Event som dessa är viktiga för att man som invånare ska känna att det händer något i ens område som har positiva förtecken, och som lockar invånare från andra delar av staden att komma på tillfälligt besök" säger Christoffer.

Läs mer om projektet i Biskopsgården...

Kommentera

Relaterade inlägg