Categories: Sustainability

Helen

Dela artikeln
First Cargo has surpassed its target regarding CO2 emission reduction in 2022

First Cargo har överträffat sitt mål för minskning av CO2-utsläpp – målet sattes på 150 ton, och vi nådde 193 ton minskning* 2022! Detta tack vare att förarna tankar diesel i Sverige, vilket resulterar i en högre inblandning av biodiesel. Sverige har den högsta reduktionsskyldigheten i Europa, för närvarande 30,5 procent. Biodiesel skapas genom förestring av vegetabiliska oljor, till exempel raps, soja eller palm. Den kan också framställas av tallolja, eller av använda fetter från gatukök.

Perspektiv: 1 ton CO2 motsvarar ungefär 1 flyg tur och retur Stockholm – Rom, 15 000 ägg eller 20 000 timmars hårtorkning. (Källa: Atmoz)

*Jämfört med helt fossil diesel

First Cargo has surpassed its target regarding CO2 emission reduction in 2022

Några fakta om biodiesel och reduktion:

Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes 1 juli 2018 och från 1 juli 2021 även för fotogen. Det innebär att biobränslen blandas i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 utökades sänkningen i Sverige till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel. Biodiesel skapas genom förestring av vegetabiliska oljor från till exempel raps, soja eller oljepalm. Det är också möjligt att tillverka biodiesel av animaliska fetter som ister och talg. En annan användbar råvara är använda fetter från gatukök och restauranger. En variant av biodiesel innehåller inblandning av restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja), RME (rapsmetylester). Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing, 89 procents koldioxidreduktion.uced on 1 July 2018 and from 1 July 2021 also for kerosene. This means that biofuels are mixed into petrol and diesel to reduce carbon dioxide emissions. On January 1, 2022, the reduction in Sweden was increased to 7.8 percent for gasoline and to 30.5 percent for diesel. Biodiesel is created by esterification of vegetable oils from, for example, rapeseed, soy or oil palm. It is also possible to produceu biodiesel from animal fats such as lard and tallow. Another useful raw material is used fats from street kitchens and restaurants. A variant of biodiesel contains admixture of residual products from the Swedish forest (HVO from pine oil), RME (rapeseed methyl ester). Pine oil as a raw material has a high carbon dioxide saving, 89 percent carbon dioxide reduction.

 

 

Kommentera

Relaterade inlägg