Covid 19 Update

Updated from 07/05/2020

Göteborg maj 2020

FIRST CARGO INFORMERAR

Covid- 19

 Vi vet att alla kämpar hårt i dessa tider för att få arbetslivsuppgifterna att fungera. När vi införde vårt Covid-19 tillägg var det av skäl som vi då kunde överblicka samt en del nya har uppkommit under resans gång;

Inställda färjelinjer/avgångar

Parkeringsproblem för lastbilar-avsaknad av sanitära faciliteter, affärer och restauranger Problem med att mottagare/avsändare har stängt vilket medför(de) kostnader för bomkörningar, lagring etc.

Inköp av diverse skyddsutrustning, tvättmaskin samt andra insatsvaror, (många av våra chaufförer har ej varit i sin hemländer på 6-8 veckor med risk att hamna i karantän)

Ständiga uppdateringar av gällande regler i olika länder

kraftig obalans i trafikerna

En del har förbättrats och vi har lärt oss mycket under resans gång

Vi ser nu vissa ljusglimtar i länder såsom Spanien, Portugal & Italien där de i olika steg börjar öppna upp efter snart två månaders isolering.

Vi avvaktar nu vad som sker de kommande två veckorna och återkommer med information under vecka 21 och hoppas då kunna sänka / avveckla vårt tillägg.

Med vänlig hälsning

First Cargo Sweden AB

Sven Algholm


FIRST CARGO INFORMS

The corona virus, covid-19 continues to spread and affects humans and their activities more or less all over the world now. We in the transportation sector are no exemption.

We have taken whatever measure we ca to minimize the consequences for our transporters and their drivers, including providing them with masks, hand cleaning and information as how to proceed when loading, unloading, having breaks etc. All this to secure a safe transport for them, for your cargo and your clients.

Considering the risk of being infected by the virus we cannot force the drivers to go by ferries from Sweden to Germany and vice versa when single cabins cannot be guaranteed. Should this be the case we will go via Denmark, bridge and short ferry. This is considerably much more expensive. This in combination with the fact that many parking places are overcrowded with no means of hygienic facilities, areas might be closed by authorities, causing us detours, gives us no other choice but to compensate us the incurred extra costs.

As from W12, March 16 – 2020, we will charge a supplement of 7,50 % on the freight rates,  Min 7,60 €  Max 375 €, all this to try to maintain the best possible service for you and your clients.

The supplement is valid in our Intereuropean land transports and effective until further notice. These costs are subject to changes which might occur with short notice.

We, as all, hope that the situation will go back to normal as soon as possible.

Any questions you might have please do not hesitate to contact us, undersigned or your contact person.

Best rgds

FIRST CARGO SWEDEN AB

Sven Algholm

Vi följer utvecklingen så gott vi kan beträffande Coronaviruset och gör vad vi kan för att minimera konsekvenserna.

Sunt förnuft beträffande hygien och kontakter med andra människor gäller.

Vi har infört besöksförbud på vårt kontor tillsvidare och hänvisar till följande länkar

Har ni som kund eller leverantör önskemål om hur vi ska förhålla oss så ber vi er underrätta oss så gör vi vår bästa

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/

By |2020-12-14T07:07:57+00:00December 14th, 2020|Uncategorized|0 Comments
Go to Top