Categories: Business

Helen

Share

BHS Logistics utökar verksamheten och stärker sin täckning i Norden och Europa genom förvärvet av det svenska speditionsföretaget First Cargo med fokus på vägtransporter i huvudmarknaderna Sverige, Spanien, Italien och Portugal samt egna kontor och terminaler i Göteborg, Malmö och Madrid.

First Cargos 31 erfarna medarbetare förfogar över cirka 70 fordon genom samarbetspartners, och har ett nära samarbete med 15 terminaler på huvudmarknaderna samt ett starkt nätverk i Frankrike, Tyskland och Österrike. Företagets verksamhet och geografiska täckning är en stark matchning med BHS Logistics flotta på 500 kontrollerade enheter och företagets starka positioner i Danmark, Norden, Tyskland och Benelux.

Förvärvet stärker BHS Logistics och säkrar kunderna i båda företagen, och skapar en bättre partner med bredare och djupare täckning.

”Vi är glada över att få välkomna de duktiga medarbetarna på First Cargo som har skapat ett fantastiskt företag och ett värdefullt nätverk som vi ser fram emot att samarbeta med för att utveckla och utöka som en del av BHS Logistics. Våra företag har många kulturella likheter och kompletterar varandra perfekt på de nordiska och europeiska marknaderna och vi ser fram emot att påskynda internationaliseringen tillsammans och skapa ett ännu bättre erbjudande till kunderna”, säger Morten Studsgaard, ägare och vd på BHS Logistics.

Den samlade verksamheten får ett bredare nätverk och en större kundbas samt uppnår stordriftsfördelar genom att låta alla kundorienterade medarbetare dra nytta av BHS Logistics starka administration och organisation. Det skapar en bra utgångspunkt för att för fördelar av den förväntade tillväxten i handeln mellan de nordiska länderna och First Cargos huvudmarknader i Spanien, Italien och Portugal under de kommande åren. Samtidigt kompletterar First Cargos specialkompetenser inom temperaturstyrda transporter, farligt gods och hängande konfektion samt övrig e handel BHS Logistics marknadsledande position inom transport av läkemedelsprodukter.

First Cargo har arbetat målinriktat med kvalitet och miljöhänsyn för att stärka konkurrenskraften och är sedan 2011 certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Under 2022 blev First Cargo som första svenska transportföretag ISO 26000 certi fierat mot bakgrund av insatserna inom socialt medansvar och bidrag till en mer hållbar utveckling.

”Vi har varit mycket noggranna med att hitta det perfekta hemmet för First Cargo i BHS Logistics: ett familjeägt företag som delar våra värderingar och vårt fokus på ansvar, ordning och ömsesidig respekt. Samtidigt har BHS Logistics skapat en stark organis ation som gör det möjligt för oss att öka tillväxten i högre takt samtidigt som vi behåller det ovillkorliga fokuset på att leverera personlig transportservice av högsta standard,” säger Thomas Lindström, medgrundare och vd på First Cargo.

I förlängningen av transaktionen fortsätter First Cargo verksamheten oförändrad under namnet First Cargo part of BHS Logistics samtidigt som två av ägarna, Thomas Lindström och Johan Almén, kommer att fortsätta i bolaget, medan Leif Johnsson går i pension. Den fjärde delägaren, Sven Algholm, avled nyligen efter en längre tids sjukdom. Ägarbytet medför inga förändringar i organisationen eller kundförhållanden och villkor. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

 

Mer information:

Morten Studsgaard, ägare och vd, BHS Logistics, +45 56 93 15 15

Thomas Lindström, medgrundare och vd, First Cargo, +46 31 354 2002

 

English Press Release here

Spanish Press Release here

 

BHS logistics logo

 

 

 

Om BHS Logistics 

BHS Logistics är ett modernt transportföretag som grundades 1946 och har idag 300 duktiga medarbetare med fokus på kundernas önskemål och behov av stor kapacitet och flexibilitet samt säker lagring, hantering och transport av gods till lands, till sjöss och i luften. Företaget förfogar över 500 lastbilar, fordon och trailers och täcker den danska marknaden och internationellt från egna kontor och logistikcenter i Rønne, Køge och Hasselager. Utöver transport- och logistikuppgifterna säljer och servar företaget lastbilar och bussar genom dotterbolaget BHS Service Center A/S. Omsättningen i BHS Logistics uppgick till 687 miljoner DKK 2022 med ett rörelseresultat (EBITDA) på 51 miljoner DKK.

 

First Cargo Logo

Om First Cargo 

First Cargo grundades år 2000 och är ett svenskt speditionsföretag med fokus på vägtransporter i Europa och egna kontor och terminaler i Göteborg, Malmö och Madrid. Företaget har 31 medarbetare och erbjuder bud- och expresstransporter genom fasta avtal med externa partners med en total vagnpark på cirka 70 fordon samt ett nära samarbete med 15 terminaler på huvudmarknaderna Spanien, Italien och Portugal. Under 2022 omsatte First Cargo 422 miljoner SEK med ett rörelseresultat (EBITDA) på 43 miljoner SEK.